تحقیق در مورد حل مسائل حسابداری صنعتی 65 ص

تحقیق در مورد حل مسائل حسابداری صنعتی 65 ص

تحقیق در مورد حل مسائل حسابداری صنعتی  65 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 70 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 


 


‏صنعتی 3 دکتر منصور گرکز


‏1


‏ ‏به نام خدا


‏بودجه جامع


‏مسئله 1 صفحه83 حسابداری صنعتی3 پیام نور


‏بودجه فروش شرکت تولیدی کاشان تعداد فروش های براوردی زیر را برای سال منتهی به29 اسفند1372نشان میدهد:


‏سه ماهه اول 420000 واحد


‏سه ماهه دوم 380000 واحد


‏سه ماهه سوم 500000 واحد


‏سه ماهه چهارم 370000واحد


‏جمع 1670000


‏فروش های سه ماهه اول سال 1373 تعداد 450000واحد پیش بینی می شود موجودی براورده‏ شده در 29 اسفند ماه 1371 تعداد 147000واحد می باشد موجدی کالای ساخته شده در پایان هر سه ماهه برابر با 35درصدفروش سه ماهه اتی براورد می گردد


‏مطلوب است: تهیه بودجه تولید برای دوره های سه ماهه طی سال1372


‏جواب:


‏شرح فصل 1 فصل2 فصل3 فصل4


‏تعداد فروش 420000 380000 500000 ‏ 370000


‏+حد مطلوب


‏اخر سال 133000 175000 129500 157500


‏------------------------------------------------------------------------------


‏جمع 553000 555000 6295000 527500


‏_اول دوره ‏(147000) (133000) (175000) (129500)


‏-------------------------------------------------------------------------------


‏تعداد ‏تولید 406000 422000 454500 398000


‏مسئله2 صفحه83 حسابداری صنعتی3 پیام نور


‏دایر‏ه بودجه یک شرکت تعداد فروش های سه ماهه سوم سال 1372 را به شرح زیر براورد نم‏وده‏است مهر ماه4000واحد ابان ماه 9000واحد و اذر ماه7500واحد شرکت5 درصد فروش های براوردی ماه اتی را به عنوان میزان مطلوب موجودی پایان هر ماه در نظر می گیرد در اول مهر ماه شرکت 450 واحد محصول موجودی داشته است


‏مطلو ب است: تهیه بوجه تولید شرکت برای سه ماهه سوم (ماهانه و جمع) منتهی به 30اذر ماه1372


‏با توجه به اینکه فروش های مورد نظر‏ در دی ماه6800واحد براورد می گردد


‏جواب


‏شرح مهر ابان اذر


‏تعداد فروش 4000 9000 7500


‏+حد مطلوب


‏اخر سال 4500 375 340


‏صنعتی 3 دکتر منصور گرکز


‏2


‏---------------------‏--------------------------------------------------------------


‏جمع 4450 9375 7840


‏_اول دوره (450) (450) (375)


‏------------------------------------------------------------------------------------


‏تعداد تولید 4000 8925 7365


‏مثال شرکتی اطلاعات زیر را برای خرداد ماه1385جهت پیش‏ ‏بینی در اختیار شما قرار میدهد تعداد فروش خرداد50000واحد تعداد موجودی حد مطلوب هر ماه معادل20درصد فروش ماه اتی است موجودی مواد پایان خرداد5000کیلو کرم میباشد موجودی اول دوره مواد7000واحد.فروش ماه های اردیبهشت وتیر ماه به ترتیب40000و30000میباشد نرخ هر کیلو کرم مواد10ریال است وشرکت برای تولید یک واحد محصول نیاز به2کیلو کرم مواد میباشدوهمچنین برای تولید یک واحد محصول طبق براورد کارشناسان به3ساعت زمان نیاز است نرخ دستمزد هر ساعت30ریال است.


‏مطلوب است 1-تهیه بودجه تولید


‏2-‏-تهیه بودجه مصرف


‏3--تهیه بودجه خرید


‏4--تهیه بودجه دستمزد


‏جواب:


‏1-تهیه بودجه تولید خردادماه


‏شرح تعداد


‏تعداد فروش 50000 ‏راهنمای‏:‏ ‏


‏+


‏حد مطلوب موجودی پایان دوره 6000‏ 20%*30000


‏جمع 56000


‏_موجودی اول دوره (10000)‏ ‏ 20%*50000


‏ ------------


‏تعداد تولید 46000


‏2--تهیه بودجه مصرف خرداد ماه


‏شرح تعداد


‏تعداد تولد 46000


‏*


‏مقدار مصرف یک واحد 2


‏صنعتی 3 دکتر منصور گرکز


‏4


‏ -----------


‏ ‏ 92000


‏ *


‏ نرخ 10


‏ ‏ --------------


‏مبلغ مواد مصرف شده 920000


‏3--تهیه بودجه خرید خردادماه


‏شرح


‏مقدار مصرف 92000


‏+


‏موجودی مواد پایان دوره 5000


‏جمع مواد 97000


‏_ موجودی اول دوره (7000)


‏ ----------


‏مقدار خرید ‏ 90000


‏ *


‏نرخ 10


‏مبلغ خرید 900000


‏4--تهیه بودجه دستمزد خرداد ماه


‏شرح


‏تعداد تولید 46000


‏ *


‏زمان مورد نیاز برای تولید 3


‏ ‏ ----------


‏جمع 138000‏ *


‏نرخ 30


‏ --‏----------


‏جمع 4140000


‏مثال تمرین 3 صفحه 84 پیام نور


‏شرکت دیزین فروش دی ماه خود را21480 جفت کفش اسکی براورد نموده است برای تولید یک جفت کفش مقدار5/2 فوت چرم مصرف خواهد شد موجودی ابتدای دوره چرم و کفش به ترتیب 2500یارد و1154جفت کفش براورد شده است.(جهت تبدیل فوت به یارد تقسیم بر3نماید)از انجا که فروش در ماهای زمستان به طور قابل ملاحظهای افز